Sök

Admin: behörigheter

Admin: installation

Admin: anmälningar

 Översikt
Titel Datum
Namn:  Lånekort:
Anmälare:  Lånekort:

Logga in

Språk

Om Arena

Arena-version: 4.4.0
Byggnummer:
Tid: 2020-09-16 13:09
CS-version: 4.5.0
CS-revision:
CS-tidpunkt: 2020-11-27 16:36
Agency-ID: 496534140
Agency: ACHZUG
ID: 496534142
Membernamn ACHZUG
ID (installation): 496534139
Identifierare (installation): ICH200102
Namn (installation): ICH200102
Id (portal site): 496534147
Identifierare (portal site): PCHZUG
Namn (portal site): Bibliothek Zug