Sök

Admin: behörigheter

Admin: installation

Admin: anmälningar

 Översikt
Titel Datum
Namn:  Lånekort:
Anmälare:  Lånekort:

Logga in

Språk

Om Arena

Arena-version: 4.3.0
Byggnummer:
Tid: 2020-06-30 11:11
CS-version: 4.3.0
CS-revision:
CS-tidpunkt: 2020-06-30 11:05
Agency-ID: 496534140
Agency: ACHZUG
ID: 496534142
Membernamn ACHZUG
ID (installation): 496534139
Identifierare (installation): ICH200102
Namn (installation): ICH200102
Id (portal site): 496534147
Identifierare (portal site): PCHZUG
Namn (portal site): Bibliothek Zug